Barbro Kristine Vågen

Barnehagelærer, Drama-, Spesial- og Flerkulturellpedagog

Hvem er byBarbro?

Jeg er Barbro Kristine Vågen og tilbyr foredrag og kurs innen pedagogikk, spesialpedagogikk og flerkulturell pedagogikk. Målgruppen er ansatte i barnehage, grunnskole, Sfo, helsestasjon foreldre og studenter. Jeg er barnehagelærer og dramapedagog. Jeg har mastergrad i spesialpedagikk og 60 stp flerkulturell pedagogikk. Etterutdanning i Spesifikke Språkvansker.   


Har skrevet boken "Verdt å vite om Flerspråklighet" og er medforfatter av boken "Verdt å vite om Språkvansker"  begge utgitt av Info Vest forlag. 

Min  interesse og kompetanse er, særlig med vekt på, språkutvikling, språkvansker, flerspråklighet og flerkulturalitet


Jeg har lang erfaring som pedagogisk leder og virksomhetsleder i barnehage. Kontaktlærer og timelærer i grunnskolen. Spesialpedagog på BUPA, seniorrådgiver i Statped vest, fagskolelærer og ped.psyk rådgiver i PPT. Lang og bred erfaring som rådgiver, veileder, foreleser og kursholder. 

Foredragene og kursene kan utformes etter behov.


Følg meg på facebook: