Kunder/Referanser

Universitetet i Stavanger, Fagskole/AFO Haugalandet, Klepp kommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Time kommune, Vindafjord kommune, Norsk logopedlag lokallag Stavanger, Barne- og ungdomspyskiatrisk avdeling Stavanger Universitets Sykehus, Dysleksi Stavanger..

Stavanger kommune

Ramsvikskogen barnehage

3t. Kurs: Barn med ulike morsmål - "Nødvendig med det lille ekstra?"

"du inspirerte med kurset ditt, alle lærte noe nytt"


Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

3t. Kurs: Verdt å vite om språkvansker m/ Silje Mæle

"inspirerende fagdag - om språkvansker på en alternativ og fengende måte"

Vindafjord kommune

Barnehage og småskole

6t. Kurs: Språkkartlegging og tiltak - "Språk 5.-6., Språk 6.-16. og 20. spørsmål om språkferdigheter"

"tydelig og engasjert foredragsholder - som hadde nok stoff til å fylle flere kursdager"

Sandnes kommune

Styrket barnehagetilbud

9t. Kurs: Flerkulturell kunnskap gir  kompetanse - "Å forstå seg selv og andre"

"kurset gir veldig godt faglig utbytte - mange gode praksiseksempler gjør at en får knagger å henge det på"

3t. Kurs: Begrepslæring - "Begrepslæring og tiltak"

"kunnskapsrik og oppdatert foreleser"

10t. Veiledning av Spesialpedagoger

"Prosjekt: Spesialpedagogisk hjelp i Språkgruppe"

"nyttig å drøfte problemstillinger og at du har delt dine erfaringer - veldig bra!"


Fagstab oppvekst barn og unge

3t. Kurs: Vansker med språk - "Hvordan oppdage og tilrettelegge i barnehagen?"

"du var virkelig god til å formidle så viktig kunnskap"