Utgivelser

Infovest forlag

Ny bokutgivelse!

(NY!) Verdt å vite om Flerspråklighet

Med denne boken ønsker forfatteren å gi helt grunnleggende kunnskap og innsikt i temaet flerspråklige barn og unge. Boka henvender seg til foreldre, helsesøstre, pedagoger og andre som har kontakt med barn og unge som i sin hverdag forholder seg til mer enn ett språk. 50 sider.

I boken kan du lese om:

 • hva flerspråklighet er
 • flerspråklig utvikling
 • morsmålets betydning
 • hvordan voksne rundt barnet kan legge til rette for en god flerspråklig utvikling
 • bruk av tolk
 • nasjonalt senter for flerspråklig utvikling
 • flerspråklighet og språkvansker

Verdt å vite om Språkvansker

Denne boken handler om språkvansker hos barn og unge. Boken henvender seg til foreldre, helsesøster, pedagoger og andre som har kontakt med barn og unge med språkvansker. 60 sider.

I boken kan du lese om:

 • hva språk og språkvansker er
 • utredning av språkvansker
 • hvordan de voksne rundt barnet kan legge til rette gor god språkutvikling
 • Sara som har språkvansker
 • hvordan barnehage og skole kan arbeide med språkkompetanse

Lansering på Bokhuset, Stavanger

Publikum besto av foreldre, barnehageansatte og spesialpedagoger.