Foredrag og Kurs

                  Språk, språkvansker, flerspråklighet, flerkulturalitet. Teori og praksis i barnehage og skole.

Kurs 3 eller 6 timer:

(eller etter avtale)

 • Screeningtester - språkkartlegging: en-/flerspråklige barn - som kan brukes i barnehage og skole  - innføring og tiltak
 • Begrepslæring i barnehage og skole
 • Språk og språkvansker - barnhage, skole, PPT, SFO, helsestasjon og foreldre
 • Hvordan sikre en god overgang fra barnehage til skole?
 • Språkets betydning for læring!
 • Flerspråklighet: differensierte tiltak - barnehage, skole, PPT, SFO, helsestsjon og foreldre
 • Flerkultutalitet: kunnskap gir kompetanse - barnehage, skole, PPT, SFO, helsestsjon og foreldre

Ta kontakt for mer utdypende innhold
Foredrag 2 x 45 min. (eller etter avtale):

 • Å knekke en språklig kode - barenhage, helsestasjon og foreldre
 • Begrepslæring - barnehage og skole
 • Pragmatiske språkvansker: sosiale/kommunikasjonsvansker  - barnehage, skole, SFO og  PPT
 • SFO - som språklig arena?
 • Å lykkes i kulturmøtet med flerspråklige foresatte - barnehage, skole, SFO, PPT og foreldre
 • Bruk av tolk - ta kommunikasjon på alvor!

Foreldremøte

 • Hvordan bidra til en god språkutvikling?
 • Bøker og eventyr - er det så viktig da?
 • Overgangen fra  barnehage til skole

Helsestasjon


 • Språk og språkutvikling
 • Flerspråklig utvikling
 • Å lykkes i møte med flerkulturelle foresatte

Ta kontakt for mer utdypende innhold